NHẬT VƯỢNG

Chuyên dự án phòng game

liên hệ kỹ thuật

Yêu cầu dịch vụ kỹ thuật, bảo hành tại nơi sử dụng

Nếu quý khách có yêu cầu bảo hành tại nơi sử dụng hoặc bất cứ dịch vụ kỹ thuật nào. Quý khách vui lòng gửi yêu cầu tới chúng tôi thông qua số điện thoại 0983421789 hoặc 0768689119. Sau khi nhận được yêu cầu, nhân viên của công ty TNHH Công Nghệ Nhật Vượng sẽ liên hệ ngay với khách hàng để phục vụ.