Net Hồng Hải (Dĩ An – Bình Dương)

Ngày đăng:

Tác giả:

Cấu hình net Hồng Hải.

  • Main H110.
  • CPU I3 9100F.
  • Ram 16G.
  • Vga 1060 6G.
  • Màn hình 27ich full viền. Và 32ich cong

 

 

 

Comments

Trả lời