NHẬT VƯỢNG

Chuyên dự án phòng game

PC Router PC Modem Xài Nhiều Line Mạng

Cập nhật:

|

Tác giả:

PC Router PC Modem Xài Nhiều Line Mạng

Do tình trạng đường truyền internet không ổn định ( rớt gói, delay,… với game online) là ” căn bệnh kinh niên” của các ISP Việt Nam ( ta thường gọi là nhà mạng) hoặc lý do các phòng net game có số lượng máy nhiều, các chủ net đều sử dụng từ 2 ĐƯỜNG TRUYỀN INTERNET ( viết tắt là LINE) trở lên khác ISP. 
 
Mô hình định tuyến game theo isp bằng pc router pc modem cân bằng tải
 
➤Nhưng khi xài 2 line trở lên nó lại phát sinh tình huống là mỗi game online chơi tốt với line này nhưng lag game với line kia. Phát sinh các lỗi game Blade and Soul, Fortnite Battle Royale… Nên vấn đề cân bằng tải kiểu session based hay ip based với game online là rất “nguy hiểm”.

➤Vì vậy có nơi cấu hình router với 2 line tách riêng biệt ra và bắt người chơi game dùng tool để chuyển line tương ứng với từng game. Bằng cách tạo nhiều default gateway ví dụ như 192.168.1. 1, 192.168.1. 2,…

 
➤Làm như trên sẽ mất đi tính cân bằng tải lưu lượng internet của phòng máy, chưa nói trường hợp 1 máy chơi 2 game online khác nhau, nhưng chỉ chơi tốt vời 2 đường truyền khác nhau cùng một lúc. Hoặc nguy cơ quá tải 1 line sẻ xảy ra.
 
➤Một số khó khăn khi định tuyến game online : rất khó để nắm hết các ranges port game và ranges IP server game để định tuyến, có một số nhà phát hành game họ công bố ranges port, một số công bố thông tin sai, một số không có , như range port game overwatch, đột kích, 3Q,.. hay một số game trên menu steam, nhưng không phải của steam, đều không dễ gì tìm ra cái ranges port.
– Nếu mở rộng ranges port thì sẽ bị hiện tượng “chồng lấn” port trên các rules định tuyến, nếu thu hẹp ranges port thì bỏ sót port game. Hai trường hợp này đều dẫn tới định tuyến không chính xác.
– Chưa nói là xác định chính xác ranges port hay ranges IP dạng upstreaming và downstreaming của game online hay không
 
➽Hiện nay bên mình đã biết hầu hết ranges port và ranges IP của tất cả các game online ( kể cả PUBG, Rules of Survival, Fortnite Battle Royale, Blade & Soul,…) trong và ngoài nước mới thấy nó phức tạp cỡ nào.
 
➽Dưới đây mình dùng video để mô tả khi router được cấu hình đúng, với load balancing kiểu session based (cân bằng tải kiểu cộng băng thông) và chỉ dùng 1 default gateway, với một PC chơi 2 game, mỗi game chạy mỗi line khác nhau, muốn game nào đi line nào ping nhỏ nhất và ổn định nhất là theo ý mình, nên bảo đảm được tính năng cộng băng thông và cân bằng tải lưu lượng internet của phòng máy.

 

 


Posted

in

by

Tags: